Praca zawodowa

 • teraz 2003

  Profesor zwyczajny

  Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 • teraz 1994

  Profesor zwyczajny

  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 • 1997 1985

  Kierownik Zakładu Hydroakustyki

  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 • 1994 1990

  Profesor nadzwyczajny

  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 • 1990 1981

  Docent

  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 • 1981 1977

  Adiunkt

  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 • 2013 2009

  Kierownik Zakładu Hydromechaniki

  Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 • 2009 2005

  Kierownik Katedry Teorii i Projektowania Okrętów

  Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 • 2012 1995

  Profesor zwyczajny

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki, Instytut Telekomunikacji

 • 2003 1997

  Profesor zwyczajny

  Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

 • 1977 1971

  Kierownik Stacji Kontrolno-Pomiarowej Pola Hydroakustycznego Okrętu

  Marynarka Wojenna RP, Poligon Kontrolno-Pomiarowy Marynarki Wojennej

Stopnie i tytuły

 • prof.1990

  tytuł profesora

  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 • dr. hab.1980

  dr habilitowany nauk technicznych

  Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej

  Tytuł pracy: Badanie podwodnych zaburzeń akustycznych wytwarzanych przez śrubę okrętową

 • dr1976

  dr nauk technicznych

  Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

  Tytuł pracy: Badania zaburzeń hydroakustycznych w ośrodkach ograniczonych

 • mgr inż.1971

  mgr inż. fizyki technicznej

  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

  Tytuł pracy: Badania cienkich warstw BiMn

Nagrody i odznaczenia

 • 1978-2015
  Nagrody rektorskie Rektora - Komendanta Akademii Marynarki Wojennej
  indywidualne i zespołowe - 21 razy
 • 2014-2016
  Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej
  indywidualne I i II stopnia
 • 2012
  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2012
  Nagroda Ministra Obrony Narodowej
 • 2012
  Medal im. Łomonosowa
  nadany przez Akademię Nauk Rosji
 • 2012
  Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej – indywidualna I stopnia
 • 2012
  Medal im. Ignacego Maleckiego
  za wkład w rozwój polskiej hydroakustyki i popularyzacje jej osiągnięć na arenie międzynarodowej, Polskie Towarzystwo Akustycznei
 • 2012
  Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego
  podczas Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO
 • 2011
  Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej – indywidualna II stopnia
 • 2007
  Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2006
  Nagroda im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego
  podczas Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO
 • 2005
  Nagroda im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego
  podczas Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO
 • 1979
  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekty na zlecenie Marynarki Wojennej RP

 • 1980 1975

  Projekty związane z budową polskiego okrętu trałowca bazowego

  o małych wartościach pól fizycznych własnych dotyczące minimalizacji wibracji mechanizmów okrętowych oraz związanych z nimi szumów podwodnych i hałasów. Powstałe rozwiązania zostały wdrożone przy produkcji trałowców Marynarki Wojennej RP, których kilkanaście do dnia dzisiejszego pływa pod polską banderą.

 • 1995 1988

  Projekt, budowa i wdrożenie brzegowej kontrolno-pomiarowej stacji hydroakustycznej

  praca realizowana przez Zespół Hydroakustyki AMW na zlecenie Dowództwa Marynarki Wojennej, kierownik projektu. W ramach powyższej pracy wykonano stację pomiarową wykorzystywaną do dziś do systematycznej kontroli i oceny pola hydroakustycznego okrętów MW.

Projekty badawcze CPBP, KBN, MNiSW i NCBiR

 • 1990 1986

  Nieliniowe oddziaływanie pomiędzy falami akustycznymi w cieczy

  CPBP 02.02.II. 2.17, kierownik projektu

 • 1994 1992

  Wyznaczanie nieliniowych właściwości wody morskiej metodą akustyczną

  projekt badawczy KBN nr 3 3366 91 02, kierownik projektu

 • 1997 1994

  Rozkład przestrzenny szumów podwodnych emitowanych przez okręty w półsferę i jego normalizacja

  projekt celowy KBN nr 148/C-S/94, kierownik projektu

 • 1998 1996

  Analiza pola hydroakustycznego w obszarze formowania się nieliniowych fal sprężystych

  projekt badawczy KBN nr 839 T07 96 11, kierownik projektu

 • 2000 1998

  Doświadczalne badania fal sprężystych o dużej amplitudzie wytwarzanych przez źródła skupiające

  projekt badawczy KBN nr 7T07B07214, główny wykonawca

 • 2003 2000

  Prognozowanie zasięgu hydrolokacyjnego w celu zwiększenia możliwości operacyjnych w strefie obrony Marynarki Wojennej

  projekt badawczy KBN nr 0214/T00/2000/19, główny wykonawca

 • 2004 2001

  Hydroakustyczny system oceny i lokalizacji źródeł szumów okrętu dla potrzeb obrony biernej okrętu

  projekt celowy KBN Nr 36/BO/B, kierownik projektu

 • 2004 2002

  Wieloelementowe źródła nieliniowych fal sprężystych w wodzie

  projekt badawczy KBN nr 5 T07B 039 22, kierownik projektu

 • 2006 2004

  Badanie efektywności wykrywania i identyfikacji przy pomocy sonaru bocznego zamontowanego na zdalnie sterowanym pojeździe głębinowym

  projekt badawczy KBN nr 0 T00 A 027 27, kierownik projektu

 • 2009 2006

  Technologia wykrywania obiektów mino-podobnych w osadach dennych przy wykorzystaniu sonaru parametrycznego

  projekt badawczy rozwojowy MNiSW nr R00 0122 01, główny wykonawca

 • 2008 2006

  System wykrywania i przeciwdziałania akustycznemu rozpoznaniu podwodnemu jednostek pływających

  projekt celowy MNiSW nr 217/BO/A, wdrożenie 2009, główny wykonawca

 • 2009 2006

  Technologia wykrywania obiektów mino podobnych w osadach dennych przy wykorzystaniu sonaru parametrycznego

  projekt badawczy rozwojowy MNiSW nr R00 012 01, główny wykonawca

 • 2011 2009

  Moduł do wielowymiarowej fizycznie obserwacji i rozpoznania podwodnego

  projekt badawczy rozwojowy MNiSW nr R00 047 08, kierownik część realizowanej przez PG

 • 2011 2009

  Opracowanie technologii wykonywania i analizy sygnatur pól fizycznych jednostek pływających w aspekcie obrony biernej okrętu

  projekt badawczy rozwojowy MNiSW nr R00 089 09, , kierownik projektu

 • 2014 2011

  Opracowanie metod i technologii wspomagania ochrony perymetrycznej terenów granicznych i portów lotniczych w oparciu o zaawansowaną analizę sygnałów akustycznych i obrazów wizyjnych

  projekt NCBiR nr O ROB 0007 01/ID7/1, kierownik projektu

 • 2016 2013

  Ochrona granicy państwowej na Zalewie Wiślanym przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wykrywania zdarzeń

  projekt NCBiR umowa nr DOBR/0020/R/ID3/2013/03, 2013-2015, kierownik projektu

 • 2016 2013

  System monitorowania obszarów morskich w dolnej półsferze oraz analizy i archiwizowania danych rozpoznawczych

  projekt NCBiR umowa nr DOBR/0067/R/ID3/2013/03, kierownik części realizowanej przez PG

Rady Naukowe

 • 2012 1980

  Rada Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

  Akademii Marynarki Wojennej

 • 2004 1981

  Senat

  Akademii Marynarki Wojennej

 • 2007 1990

  Rada Instytutu Oceanologii

  Polskiej Akademii Nauk

 • 2003 1997

  Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego

  Politechniki Koszalińskiej

 • 2008 1997

  Rady Wydziału Telekomunikacji i Elektroniki

  Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

 • 2008 1997

  Komisja Rady Wydziału Telekomunikacji i Elektroniki

  Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy d/s Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych

 • 2004 2001

  Senat

  Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

 • obecnie 2003

  Rada Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

  Politechniki Gdańskiej

Czasopisma

 • teraz 2000

  Członek Rady Programowej

  Archives of Acoustics

 • teraz 1997

  Członek Komitetu Redakcyjnego

  Hydroacoustics

 • 2011 2007

  Wiceprzewodniczący Rady Redakcyjnej

  Archives of Acoustics

 • 2007 2003

  Przewodniczący Rady Redakcyjnej

  Archives of Acoustics

Towarzystwa i Organizacje Naukowe

 • teraz 2016

  członek korespondent
  Polskiej Akademii Nauk

 • teraz 2016

  Akademia Inżynierska w Polsce

 • teraz 1973

  Polskie Towarzystwo Akustyczne

 • teraz 1981

  Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk

 • teraz 1996

  European Acoustic Association

 • 1995 1985

  Liga Walki z Hałasem

 • 1995 1987

  Towarzystwo Konsultantów Polskich

Pełnione funkcje

 • 1996 1989

  Wiceprzewodniczący Sekcji Akustyki Molekularnej i Kwantowej

  Polskiego Towarzystwa Akustycznego

 • 2011 2002

  Przewodniczący Zarządu Głównego

  Polskiego Towarzystwa Akustycznego

 • 2008 1994

  Przewodniczący Sekcji Hydroakustyki / członek prezydium

  Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk

 • 2011 2007

  Wiceprzewodniczący

  Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk

 • 2020 2011

  Przewodniczący

  Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk

 • 2007 2003

  Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego

  European Acoustic Association

 • teraz 2004

  Przewodniczący Technical Committee on Hydroacoustics

  European Acoustic Association

 • 2013 2007

  Członek zarządu

  International Commission for Acoustics

Filtrowanie:

Sortowanie:

Specific features of acoustic wave propagation in shallow water

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Polish Maritime Research, in press, 2017

Tracking of the broadband source of the underwater noise in the very shallow water conditions

G. Grelowska, E. Kozaczka
artykuł Hydroacoustics, Vol.18, 77-86, 2015

Nonlinear properties of the Gotland Deep – Baltic Sea

G. Grelowska, E. Kozaczka
artykuł Archives of Acoustics, Vol. 40, 4, 595-600, 2015

Study of noise propagation for small vessels

Weryk, E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Archives of Acoustics, Vol. 40, 2, 267-272, 2015

Current activities and the role of the Committee on Acoustics of the Polish Academy of Sciences

E. Kozaczka
artykuł 50th Anniversary of the Committee on Acoustics of the Polish Academy of Sciences 1964 – 2014, 19-26, 2014

Underwater Acoustic Imaging of the Sea

G. Grelowska, E. Kozaczka
artykuł Archives of Acoustics, Vol.39, 4, 439-452, 2014

Radiation of high intensity sound by circular disc by means of the numerical method

G. Grelowska, E. Kozaczka
artykuł Hydroacoustics, Vol.17, 79-92, 2014

Investigation of bottom sediment stratification

G. Grelowska, E. Kozaczka
artykuł Hydroacoustics, Vol.17, 93-104, 2014

Underwater acoustics – history and present

R. Salamon, E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł50th Anniversary of the Committee on Acoustics of the Polish Academy of Sciences 1964 – 2014, 175-202, 2014

GeoSPAR Project: Validation and selection methods of geoinformation analysis using GIS for ranking and forecasting of terrorist threats and criminal events

A. Stepnowski, M. Moszyński, F. Romanowski, A. Augustynowicz, E. Kozaczka, T. Szubrycht, K. Ligęza
artykuł Hydroacoustics, Vol.16, 217-230, 2013

Propagation of Acoustic Disturbances in Shallow Sea

E. Kozaczka
artykuł Hydroacoustics of Shallow Water edited by E. Kozaczka, G. Grelowska, Polish Academy of Sciences Institute of Fundamental Technological Research, 31-52, 2013

Laboratory investigation with subbottom parametric echosounder SES-2000 standard with an emphasis on reflected pure signals analysis

W. Szymczak, G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka
artykuł ICA 2013 Montreal, The Journal of the Acoustical Society of America 133, 5, 3439-3439, 2013

The shallow sea experiment with usage of linear hydrophone array

G. Grelowska, E. Kozaczka, I. Gloza, S. Kozaczka, W. Szymczak
artykuł ICA 2013 Montreal, The Journal of the Acoustical Society of America 133, 5, 3439-3439, 2013

Investigation of Transmit and Receive Characteristics of Laboratory Model for the Parametric Echosounder

G. Grelowska, E. Kozaczka, A. Nowicki, S. Kozaczka, W. Szymczak, R. Tymkiewicz
artykuł Acta Physica Polonica A, Vol.123, 1094-1097, 2013

Diver observation by Means of Acoustic Methods

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka, W. Szymczak
artykuł Acta Physica Polonica A, Vol.123, 1098-1100, 2013

Gdansk Bay seabed sounding and materials classification

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka, W. Szymczak
artykuł Polish Maritime Research, Vol.20, 3 (79), 45-50, 2013

Underwater noise generated by small ship in the shallow sea

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka, W. Szymczak
artykuł Archives of Acoustics, Vol.38, 3, 351-356, 2013

Detection of objects buried in the sea bottom with the use of parametric echosounder

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka, W. Szymczak
artykuł Archives of Acoustics, Vol.38, 1, 99-104, 2013

Processing data on sea bottom structure obtained by means of the parametric sounding

E. Kozaczka, G. Grelowska, W. Szymczak, S. Kozaczka
artykuł Polish Maritime Research, Vol.19, 4, 3-10, 2012

Shipping low frequency noise and its propagation in shallow water

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Acta Physica Polonica A, Vol.119, 6A, 1009-1012, 2011

The examination of the upper layer of the seabed by means of the acoustic methods

E. Kozaczka, G. Grelowska, W. Szymczak, S. Kozaczka
artykuł Acta Physica Polonica A, Vol.119, 6A, 1091-1094, 2011

Investigation of the underwater noise produced by ships by means of intensity method

E. Kozaczka, J. Domagalski, J. Gloza
artykuł Polish Maritime Research, Vol.17, 3, 26-36, 2010

Identification of hydroacoustic wave sources of ship in motion

E. Kozaczka, J. Domagalski
artykuł Polish Maritime Research, Vol.17, 4, 64-71, 2010

Images of the seabed of the Gulf of Gdansk obtain by means of the parametric sonar

E. Kozaczka, G. Grelowska, S. Kozaczka
artykuł Acta Physica Polonica A, Vol.118, 1, 91-94, 2010

Sounding of layered marine bottom - modeling investigations

G. Grelowska, E. Kozaczka
artykuł Acta Physica Polonica A, Vol.118, 1, 66-70, 2010

Composition of data visualisation by sub-bottom profiler and multibeam echosounder In MATLAB

G. Grelowska, E. Kozaczka, K. Buszman
artykuł Hydroacoustics, Vol.13, 101-108, 2010

Methods of data extraction from sub-bottom profiler signal

G. Grelowska, E. Kozaczka, W. Szymczak
artykuł Hydroacoustics, Vol.13, 109-110, 2010

Sea bottom structure investigation by means of acoustic methods

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka, W. Szymczak
artykuł Polish Journal of Environmental Studies, Vol.19, No 4A, 35-38, 2010

The observation of subottom sediments in the Southern Baltic by means of nonlinear acustic method

E. Kozaczka, G. Grelowska, I. Gloza
artykuł Acta Acustica United with Acustica, Vol.94, Suppl. 1, 787, 2008

The selected results of the parametric soundings of the Gdańsk Bay

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Hydroacoustics, Vol.11, 105-112, 2008

The identification of hydroacoustic wave emitted from floating units during mooring tests

E. Kozaczka, G. Grelowska, J. Domagalski, I. Gloza
artykuł Polish Maritime Research, Vol.14, 4, 40-46, 2007

Searching for objects under the sea bed by the acoustic method

E. Kozaczka
artykuł Polish Maritime Research, Special issue No 2, 25-26, 2007

New methods of underwater ship noise classification

E. Kozaczka, S. Kozaczka
artykuł Hydroacoustics, Vol.9, 85-88, 2006

Focusing acoustic sources

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Acustica – Acta Acustica, Vol.91, 1, 153-155, 2006

Propagation of Acoustic Waves Generated by a Moving Source in a Shallow Sea

E. Kozaczka, J. Domagalski
artykuł Polish Journal of Environmental Studies, Vol.14, Sup. I, 31-34, 2005

Modern applications of maritime technology

E. Kozaczka
artykuł Hydroacoustics, Vol.8, 83-87, 2005

Shipping noise

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Archives of Acoustics, Vol.29, 2, 169-176, 2004

Underwater object classification by means of an acoustic method

E. Kozaczka
artykuł Hydroacoustics, Vol.7, 129-134, 2004

Twenty years of symposium on hydroacoustics in Poland

E. Kozaczka
artykuł Hydroacoustics, Vol. 5/6, 1-6, 2003

Acoustic streaming in focal and post focal region

G. Grelowska, E. Kozaczka
artykuł Hydroacoustics, Vol. 5/6, 125-130, 2003

Underwater signature of a ship, Structures – Waves – Human Health

E. Kozaczka, I. Gloza, G. Grelowska
artykuł Structural Acoustics and Waves in Environment, vol. XII, No. 1, 37-42, 2003

Nearfield of multi-element source rating a finite amplitude wave

G. Grelowska, E. Kozaczka
artykuł Revista de Acustica, Vol. XXXIII – s. 6 CD ROM, 2002

Specific features of underwater „acoustic climate” of the Gulf of Gdańsk

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Revista de Acustica, Vol. XXXIII – s. 6 CD ROM, 2002

Diagnosis of the ship’s technical state by means of the noise rated into the sea

E. Kozaczka, I Gloza
artykuł Revista de Acustica, Vol. XXXIII – s. 6 CD ROM, 2002

Underwater non-axisymmetric radiating antenna

G. Grelowska, E. Kozaczka
artykuł Molecular and Quantum Acoustics, Vol.23, 151-158, 2002

Specific features of underwater acoustic climate of the Gulf of Gdansk,abstract

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Acta Acustica – Acustica, Vol. 88, Suppl. 1, S 151-152, 2002

Nearfield of multi-element source radiating a finite amplitude wave,abstract

G. Grelowska, E. Kozaczka
artykuł Acta Acustica – Acustica, Vol. 88, Suppl. 1, S 43, 2002

Influence of absorption in low salinity sea water on nonlinear wave propagation

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Acta Acustica – Acustica, Vol. 88, 776-779, 2002

Determination of the spatial distribution of ship’s noise components

P. Bittner, E. Kozaczka
artykuł Archives of Acoustics, Vol. 26, 2, 107-120, 2001

Short and long term prognosing of the conditions for the sound propagation in the Baltic Sea

G. Grelowska, E. Kozaczka, A. Grelowski
artykuł Hydroacoustics, Vol.4, 81-86, 2001

Comparison of characteristics of focused and non-focused beam

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Hydroacoustics, Vol.4, 131-134, 2001

Underwater noise – instrumentation and measurement procedure

E. Kozaczka, G. Grelowska, T. Leszczyński
artykuł Hydroacoustics, Vol.4, 135-138, 2001

Sound field in a focused area

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Molecular and Quantum Acoustics, Vol. 20, 123-130, 2000

The nonlinear hydroacoustic transmitting antenna

G. Grelowska, E. Kozaczka
artykuł Structural Acoustics & Mechanics for Environmental Protection, Vol. IX, 51-54, 2000

The distribution of the pressure of nonlinear elastic wave in the focal area

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Structural Acoustics & Mechanics for Environmental Protection, Vol. IX, 69-74, 2000

Underwater ship noise

E. Kozaczka
artykuł Hydroacoustics, Vol.3, 47-52, 2000

Biharmonic transmitting array

G. Grelowska, E. Kozaczka
artykuł Hydroacoustics, Vol. 3, 57-62, 2000

An experimental investigation of the finite amplitude wave

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Archives of Acoustics, Vol. 24, 1, 75-84, 1999

Measurement of the nonlinearity parameter B/A of seawater

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Archives of Acoustics, Vol. 24, 3, 289-302, 1999

The hydroacoustic field analysis in the formation of nonlinear elastic waves

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Acoustics in Technique, Medicine and Culture, 283-291, 1999

Prediction of underwater noise generation by mechanical sources working on ship’s board

E. Kozaczka, P. Bittner, G. Grelowska, A. Milewski
artykuł Structures-Waves-Biomedical Engineering, Vol. VIII - Structural Acoustics and Vibrations for technology, 23-30, 1999

Investigation of nonlinear wave distortion in a focal and post-focal region in water

G. Grelowska, E. Kozaczka, G. Lypacewicz
artykuł Proceedings Forum Acusticum 1999, Berlin, Acta Acustica, vol. 85, Suppl. 1

Underwater Source Localisation System

E. Kozaczka
artykuł Hydroacoustics, Vol.2, 151-160, 1999

Generation of harmonics in the nearfield of finite amplitude sources

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł The Journal of the Acoustical Society of America, Vol.103, No.5, Pt. 2, 2809, 1998

Fifty years of Polish hydroacoustics

E. Kozaczka
artykuł Hydroacoustics, Vol.1, 3-11, 1997

An experimental investigation of the finite amplitude wave in the near field

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Hydroacoustics, Vol.1, 79-82, 1997

Numerical investigation ot the finite amplitude wave pressure distribution radiated by a circular transducer

S. Dobrociński, E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Hydroacoustics, Vol.1, 71-74, 1997

Determination of the ship detection area in the coastal region

E. Kozaczka, G. Grelowska, I. Gloza
artykuł Hydroacoustics, Vol.1, 169-172, 1997

Hydrodynamic pressure of a ship

E. Kozaczka, L. Milanowski
artykuł Hydroacoustics, Vol.1, 173-178, 1997

Influence of Vistula waters on thermodynamic and acoustic parameters of the gulf of Gdańsk

E. Kozaczka, G. Grelowska, A. Grelowski, P. Bittner
artykuł Oceanology, 37, 2, 227-248, 1995

Nonlinearity parameter B/A of the low-salinity seawater

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Archives of Acoustics, Nr 2, 259-269, 1994

Investigation of nonlinearity wave propagation in water

E. Kozaczka, G. Grelowska
artykuł Archives of Acoustics, Nr 1, 77-87, 1992

Review of acoustical methods of probing the atmospheric boundary layer

E. Kozaczka, J. Fortuna
artykuł Archives of Acoustics, Nr 4, 453-510, 1992

The determination of the trajectory of a moving acoustic source under water in a shallow sea

E. Kozaczka, J. Fortuna
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, 4, 1987

The experimental study of the hydrodynamic force coefficients of a flown around the rope in a steady state

W. Darski, E. Kozaczka, A. Kołodziejski
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, 4, 1987

Investigation of hydrodynamic force acting on a stranded steel cable

E. Kozaczka, W. Darski, A. Kołodziejski
artykuł Archives of Mechanical Engineering, 3, 263-276, 1987

The vibration of the conical-cylindrical cover immersed in water

A. Kołodziejski, E. Kozaczka
artykuł Mechanics and Computer, Volume 8, 1986

The broadband source of the hydroacoustic disturbances

A. Kołodziejski, E. Kozaczka
artykuł Archives of Acoustics, Vol. 21, 2, 197-210, 1986

Acoustical activity of cavitation bubbles produced by the ship propeller

E. Kozaczka
artykuł The Journal of Applied Mechanics, 4, 431-438, 1986

Diagnostics of the ship propeller operating conditions by means of an acoustic method

E. Kozaczka, A. Cwalina
artykuł Shipbuilding, No. 2, R-29, 50-53, 1984

Numerical studies of cepstrum function of the strength of signals of the selected shapes

E. Kozaczka, Z. Dolny, J. Morawiec
artykuł Papers on the Mathematics and Natural Sciences, Scientific Society in Rzeszow, Rzeszow, 1982

The calculation and measurement of directional characteristics of cylindrical transducers

J. Morawiec, E. Kozaczka
artykuł Papers on the Mathematics and Natural Sciences, Scientific Society in Rzeszow, 51-64, Rzeszow, 1982

Determination of the coefficient of restitution during the pulse interaction of the ball on the selected material systems

A. Kołodziejski, E. Kozaczka
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, XXIII, 1/72, 1982

The measurement of the sensitivity of the cylindrical piezoelectric transducers

E. Kozaczka, J. Morawiec
artykuł Papers on the Mathematics and Natural Sciences, Scientific Society in Rzeszow, 160-171, 1981

The studies of the directional characteristics of piezoelectric hydrophones

J. Morawiec, E. Kozaczka
artykuł PAK, 12, 424-425, 1980

The discrete Fourier’s transform analysis of the acoustic signals

E. Kozaczka
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, 1/66, 61-75, 1980

The numerical spectral analysis of acoustic signals

E. Kozaczka, J. Morawiec
artykuł Research and Teaching Volume of WSP, Rzeszow, 6/45, Physics, 63-80, 1980

The measurement of the voltage sensitivity of the receiving transducers

E. Kozaczka, J. Morawiec
artykuł Measurement, Acoustics, Control, 2, 44-46, 1979

The studies of the sensitivity of the voltage and its temperature and time stability of the cylindrical piezoelectric transducer

E. Kozaczka, J. Morawiec
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, 4/63, 53-67, 1979

Sound radiation produced by a ship propeller

E. Kozaczka
artykuł Archives of Acoustics, Vol.14, 3, 221-243, 1979

The studies of underwater acoustic disturbances generated by the propeller in the hydrodynamic channel

A. Muszynski, E. Kozaczka
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, 2/57, 31-41, 1978

A study of the underwater acoustic disturbances produced by a ship propeller

E. Kozaczka
artykuł Archives of Acoustics, Vol. 13, 2, 121-139, 1978, Archives of Acoustics, 3, 2, 121-139, 1978

The Acoustic studies of the propellers in the hydrodynamic channel

E. Kozaczka
artykuł Shipbuilding, 1, 13-15, 1978

The study of cylindrical piezoelectric receiving transducer

E. Kozaczka, J. Morawiec
artykuł Scientific Journal WSP, 5/39, 7-29, Rzeszow, 1978

The radiation of the sound by the propeller working under varying load stationary character

E. Kozaczka
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, 3/58, 27-45, 1978

The calibration of piezoelectric transducers by the comparative method in the air

E. Kozaczka
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, 2/53, 41-50, 1977

The model studies of sound propagation in a shallow sea

E. Kozaczka
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, 3/54, 69-78, 1977

The studies of the underwater vibration and noise of the ship’s engine using the methods of correlation analysis

E. Kozaczka, F. Markiewicz, T. Nowak
artykuł Shipbuilding, 8, 326-328, 1977

Characteristics of measurement systems

A. Muszynski, E. Kozaczka
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, 4, 47-58, 1976

The study of the acoustic field of the ship by the –correlation - spectral method

E. Kozaczka, A. Muszynski
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, 4, 31-45, 1976

The correlation methods in marine acoustics

E. Kozaczka, T. Nowak
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, 2, 65-74, 1975

The pulse calibration method for hydrophone

E. Kozaczka, T. Nowak
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, 2, 75-91, 1975

The magnetic sparker

A. Muszyński, E. Kozaczka
artykuł Archives of Acoustics, Vol. 4, 389-402, 1974

The spectral analysis of shock waves

E. Kozaczka, A. Muszyński
artykuł Scientific Journal of Naval Academy, 3, 105-116, 1974

The pulse source of acoustic waves of finite amplitude

E. Kozaczka, A. Muszyński
artykuł Bulletin of Naval Academy WSMW XV OBMW, 178-194, 1973

The measurements of the single time disturbances made by piezoelectric hydrophone

E. Kozaczka, A. Muszyński
artykuł Bulletin of Naval Academy XV OBMW, 159-209, 1973

Nieliniowe właściwości wody

E. Kozaczka, G. Grelowska
monografia Wydawnictwo AMW, Gdynia 1996

Wprowadzenie do teorii hydroakustyki nieliniowej

E. Kozaczka
monografia Wydawnictwo AMW, Gdynia 1988

Badania podwodnych zaburzeń akustycznych wytwarzanych przez śrubę okrętową

E. Kozaczka
monografia Zeszyty Naukowe WSMW, 59A, 1978

Współczesne przetworniki piezoelektryczne i niektóre ich zastosowania

E. Kozaczka, J. Morawiec
monografia Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1977

Badania zaburzeń hydroakustycznych w ośrodkach ograniczonych

E. Kozaczka
monografia Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 1975

50 lat Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, 1964-2014, Osiągnięcia i wydarzenia

A. Śliwiński, E. Kozaczka (red.)
książka KA PAN, Warszawa 2014

Hydroacoustics of Shallow Water

E. Kozaczka, G. Grelowska (Eds.)
książkaIPPT PAN, Warszawa 2013

Hydroacoustics Vol.3

E. Kozaczka, G. Grelowska (Eds.)
książka AMW, Gdynia 2000

2nd Symposium on Hydroacoustics

A. Stepnowski, E. Kozaczka (Eds.)
książka 1998

Proceedings of the International Symposium on Hydroacoustics and Ultrasonics EAA Symposium (formerly 13th FASE Symposium)

A. Stepnowski, E. Kozaczka (Eds.)
książka PG, Gdańsk 1997

Hydroakustyczna liniowa antena odbiorcza

E. Kozaczka, G. Grelowska, W. Szymczak
wzór użytkowy W.120067 zgłoszenie z dnia 30.05.2011 r., prawo ochronne nr 66881 na wzór użytkowy pt. Hydroakustyczna liniowa antena odbiorcza; przyznane 03.12.2013

Sposób bezkontaktowej identyfikacji stanu technicznego układu napędowego jednostki pływającej

I. Gloza, G. Grelowska, E. Kozaczka
patent zgłoszenie patentowe Nr P 369375 (2006); ogłoszono: 31.08.2010 WUP 08/10

Generator zwłaszcza trału akustycznego do kształtowania widma ciśnienia akustycznego

A. Kołodziejski, E, Kozaczka, W. Darski
patent Patent PRL za nr 148220 (świadectwo autorskie nr 216126), 1990

Patent PRL nr 547

E. Kozaczka
patent Patent PRL nr 547 (świadectwo autorskie nr 242069), 1988

Patent PRL nr 494

E. Kozaczka
patent Patent PRL nr 494 (świadectwo autorskie nr 216126), 1985

Układ do wzorcowania hydrofonów w powietrzu

E. Kozaczka
wniosek wynalazczy Służby Techniczne i Zaopatrzenia DMW, 1976

Układ do wyznaczania gęstości widmowej sygnałów

E. Kozaczka, L. Szłuiński
wniosek wynalazczy Służby Techniczne i Zaopatrzenia DMW, 1976

Wykorzystanie rejestratora magnetycznego typu 7001 do zapisu sygnałów ciśnienia hydrodynamicznego

E. Kozaczka
wniosek wynalazczy Służby Techniczne i Zaopatrzenia DMW, 1976

Wzorcowanie hydrofonów

E. Kozaczka, T. Nowak, F. Markiewicz
wniosek wynalazczy Służby Techniczne i Zaopatrzenia DMW, 1975

Patent PRL 327

J. Morawiec, E. Kozaczka
patent Patent PRL 383 (świadectwo autorskie nr 154452)

Patent PRL 327

E. Kozaczka, J. Morawiec
patent Patent PRL 327 (świadectwo autorskie nr 138455)

Teledetekcyjna ocena zaburzeń wibroakustycznych urządzeń okrętowych na podstawie pomiaru szumów podwodnych

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Diagnostyka materiałów polimerowych VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Gliwice - Folgaria, 22-27 styczeń 2017

Noise in the sea environment

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat 17th International Conference Noise Control, Gniew 2016 – plenary lecture

Technical support for National border protection on Vistula Lagoon and Vistula Spit

E. Kozaczka
referat 10th EAA Interanational Symposium on Hydroacoustics, Jastrzębia Góra, 17-20 May 2016 – plenary lecture

Acoustical images of the Gulf of Gdansk

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the 22nd International Congress on Acoustics, Buenos Aires, 5-9 September 2016, 10 pp.

The study of acoustic climate of the Southern Baltic

G. Grelowska, E. Kozaczka
referat Proceedings of the 22nd International Congress on Acoustics, Buenos Aires, 5-9 September 2016, 10 pp.

Situational analysis of underwater noise issue in the area of the Central and South Baltic Sea

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka
referat 10th EAA International Symposium on Hydroacoustics, Jastrzębia Góra

Niektóre problemy dotyczące hałasu podwodnego w prawie europejskim

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka
referat XLIV Szkoła Zimowa Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Szczyrk

Analysis of the sources of underwater noise produced by a moving ship in the shallow water

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka
referat XLIII Szkoła Zimowa Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Szczyrk

Specific features of acoustic wave propagation in shallow water

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat ICTCA 2015 12th International Conference on Theoretical and Computational Acoustics, Hangzhou, China, October 11 – 16

Some features of the underwater noise produced by merchant ships and its propagation in the shallow sea

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka
referat Underwater Acoustics Conference and Exhibition, Crete, Greece, 21-26 June 2015

Current activities and the role of the Committee on Acoustics of the Polish Academy of Sciences

E. Kozaczka
referat Seminar „50th Anniversary of the Committee on Acoustics of the Polish Academy of Sciences”, Warszawa, 17 October 2014 – plenary lecture

Underwater Acoustic Imaging of the Sea

G. Grelowska, E. Kozaczka
referat FORUM ACUSTICUM, Cracow, 7-9 September 2014 – plenary lecture

Usage of parametric echosounder with emphasis on buried object searching

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka, W. Szymczak
referat 1st International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, 1489-1494, Corfu, Greece, 23-26 June 2013 – invited paper

Hydroacoustic noise measurements

E. Kozaczka
referat ATM'13 - The 3rd International Conference on Advanced Model Measurement Technology for the EU Maritime Industry, Gdansk 2013 – plenary lecture

Acoustic waves in sea

E. Kozaczka
referat 60th Open Seminar on Acoustics, Archives of Acoustics Vol. 38, No. 3, 441-442, 2013 – plenary lecture

30 years of Symposia on Hydroacoustics in Poland

E. Kozaczka
referat The Jubilee XXXth Symposium on Hydroacoustics, Gdynia-Jastrzębia Góra, May 13 – 16 2013 – plenary lecture

Underwater noise produced by floating objects

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka
referat Proceedings of the XLIth Winter School of Counteraction of Vibroacoustic Threat, 23-28, Gliwice - Szczyrk, 2013 – invited paper

Nonlinear propagation of elastic waves

G. Grelowska, E. Kozaczka
referat 59 Open Seminar on Acoustics, Poznan - Boszkowo, 10-14.09.2012, 15-20, plenary lecture

The signatures and acoustic images of the floating objects

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka, W. Szymczak
referat The 59th Open Seminar on Acoustics, Poznan - Boszkowo, 10-14.09.2012, 85-88

Some aspects of noise generated by a small ship in the shallow sea

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka, W. Szymczak
referat Proceedings of the 11th European Conference on Underwater Acoustics, Edinburgh 2012, 1637-1643

Post processing and selecting data obtain with parametric sub-bottom profiler SES-2000 standard during sounding the Gulf of Gdansk

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka, W. Szymczak
referat Proceedings of the 11th European Conference on Underwater Acoustics, Edinburgh 2012,1446-1453

Searching of the buried objects in the sea bottom by means of noninvasive methods

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka
referat Proceedings of the 11th European Conference on Underwater Acoustics, Edinburgh 2012, 1577-1582

Specific features of sea bottom characteristics obtained by means of different acoustic methods

G. Grelowska, E. Kozaczka, S. Kozaczka
referat Proceeding of 1st EAA – EuroRegio 2010 Congress on Sound and Vibration, Ljubljana, Slovenia, September 15-18, 2010, CD

Characterization of local seabed properties using parametric echo-sounder

G. Grelowska, E. Kozaczka
referat Proceedings of 17th International Congress on Sound and Vibration, Cairo, Egypt, July 18-22, 2010, CD – invited paper

The examination of the structure of the upper layers of the seabed by the means of the parametric sonar

G. Grelowska, E. Kozaczka
referat 20th International Congress on Acoustics - ICA 2010, Sydney, Australia 23-27 August 2010 / International Commission for Acoustics by the Australian Acoustical Society - S. 161, 2010

Nonlinear acoustic method of the buried objects at the sea

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the 20th International Congress on Acoustics, Sydney, Australia, August 23-27, 2010, CD

Range measurements for sea bottom sediments characterization

G. Grelowska, E. Kozaczka, W. Szymczak
referat Proceedings of the 10th European Conference on Underwater Acoustics : ECUA 2010, Istambul, Turkey July 5-9, 2010. Vol. 3 / ed. T. Akal. - Sualti Sistemleri Teknoloji Gelistime - S. 1563-1564, 2010

Processing data on sea bottom structure obtained by means of the parametric sounding

G. Grelowska, E. Kozaczka, W. Szymczak
referat Proceedings of the 10th European Conference on Underwater Acoustics - ECUA 2010, Istambul, Turkey July 5-9, 2010. Vol. 3 / ed. T. Akal. - Sualti Sistemleri Teknoloji Gelistime - S. 1565-1571, 2010

Searching of the burried objects into the sea bottom by means of nonlinear acoustic methods

E. Kozaczka, G. Grelowska, W. Szymczak
referat Proceedings of the 10th European Conference on Underwater Acoustics, Istanbul, Turkey, July 5-9, 2010, 1574-1577 – invited paper

Determination of the seabed properties basing on the results of measurement by means of parametric echosounder

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the 39th International Congress on Noise Control and Engineering, Lisbon, Portugal, June 13-16, 2010, CD – invited paper

Measurement of underwater noise produced by means of the intensity method

E. Kozaczka, I. Gloza
referat Proceedings of EURONOISE 2009, Edinburgh, UK, 26-28 October 2009

Underwater ship noise evaluation by means of sound intensity method at the shallow water

G. Grelowska, E. Kozaczka
referat Proceeding of the 38 International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Ottawa, Canada, 23-26 August 2009

Modeling of sounding layered marine bottom

G. Grelowska, E. Kozaczka
referat Proceedings of the 16th International Congress on Sound and Vibration, Kraków, Poland, 5-9 July 2009 – invited paper

Bottom structure determination by means of acoustic methods both linear and nonlinear including parametric echosounding

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the 16th International Congress on Sound and Vibration, Kraków, Poland, 5-9 July 2009 – invited paper

Experimental investigation of the Gdansk Bay bottom structure by means of nonlinear acoustic method

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the 3rd International Conference on Underwater Acoustic Measurements: Technologies & Results, Nafplion – Greece, 21-26 June 2009 – invited paper

Water tank experiment of nonlinear absorption by marine sediments

G. Grelowska, E. Kozaczka
referat Proceedings of the 3rd International Conference on Underwater Acoustic Measurements: Technologies & Results, Nafplion – Greece, 21-26 June 2009 – invited paper

Acoustic profiles of the bottom of the Gdansk Bay

E. Kozaczka, G. Grelowska, K. Buszman, W. Szymczak
referat NAVSUP 2008: Navigation in Support of Human Activity at Sea, 22-24 October, 2008 Gdynia

The sounding of the bottom of the Gulf of Gdansk by the use of the parametric sonar

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat The 55th Open Seminar on Acoustics, Piechowice near Szklarska Poreba, 8-12 September 2008

Observation of Sub-Bottom Sediments in the Southern Baltic by Means of Nonlinear Acoustic Method

E. Kozaczka, G. Grelowska, I. Gloza
referat Proceedings of the 9th European Conference on Underwater Acoustics ECUA 2008, Paris, pp. 593-598, 2008

Historical aspects of symposia on hydroacoustics in Poland

E. Kozaczka
referat 7th EAA International Symposium on Hydroacoustics (XXV Sympozjum z Hydroakustyki) SHA 2008, Jastrzębia Góra, May 26-29, 2008 – plenary lecture

Measurement of the Underwater Ship Noise by Means of the Sound Intensity Method

E. Kozaczka, I. Gloza
referat Proceedings of the 14th International Congress on Sound and Vibration, Cairns, 9-12 July 2007, 6 pp., CD

Determination of the ship signature in the vary shallow water

E. Kozaczka, I. Gloza
referat Proceedings of the 14th International Congress on Sound and Vibration, Cairns, 9-12 July 2007, 6 pp., CD

Sound intensity in ships noise measuring, Proceedings of the 19th International Congress on Acoustics

G. Grelowska, E. Kozaczka, I. Gloza
referat Madrid, 2-7 September 2007, 6 pp., CD

Buried objects detection by means of nonlinear acoustic method in the shallow water

E. Kozaczka
referat Proceedings of the 2nd International Conference et Exhibition on Underwater Acoustic Measurements: Technologies and Results, FORTH, Crete, 25-29 June 2007, 6 pp., CD

Underwater acoustics - modern applications and challenges

E. Kozaczka
referat ACOUSTICS High Tatras 06: 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium, Strbske Pleso, Slovakia, October 4th-6th, 2006: proceedings, Slovak Acoustical Society, (CD-ROM) - S. 113-116, 2006

Searching of buried objects in very shallow water by means of acoustics methods

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat EAA European Symposium on Hydroacoustics, Gandia 18-20 October 2006, published on CD-ROM

The searching of underwater targets by using acoustic sounding systems - preliminary results in situ

E. Kozaczka. G. Grelowska, I. Gloza, S. Jastrzebski
referat 53rd Open Seminar on Acoustics, Cracow - Zakopane 11-15 September 2006

Underwater surface ship signature

I. Gloza, E. Kozaczka
referat Proceedings of the 13th International Congress on Sound and Vibration, Vienna, Austria, 2-6 July 2006

Classification of underwater objects by means of an acoustic method

E. Kozaczka, S. Kozaczka
referat Proceedings of the 13th International Congress on Sound and Vibration, Vienna, Austria, 2-6 July 2006

Noise characteristics radiated by ships in the shallow sea

E. Kozaczka
referat Proceedings of Underwater Acoustics Measurements & Exhibition, Crete, Greece 2005 – invited paper

Effectiveness of underwater devices in the Baltic Sea

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat FORUM ACUSTICUM BUDAPEST 2005, 4th European Congres on Acoustics – invited paper

Some features of underwater noise generated by ships in the shallow sea

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat FORUM ACUSTICUM BUDAPEST 2005, 4th European Congres on Acoustics – invited paper

Modern applications of maritime technology

E. Kozaczka
referat 5th EAA International Symposium on Hydroacoustics (XXII Sympozjum z Hydroakustyki) SHA 2005, Puck, May 16-19, 2005 – plenary paper

Prediction the range of underwater devices used in the Baltic Sea environment

G. Grelowska, E. Kozaczka
referat Proceedings of the 7th European Conference on Underwater Acoustics ECUA 2004, 1083-1086, Delft University of Technology, 2004

Factors influencing an effect of focusing of acoustic energy

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the International Congress on Acoustics, ss. IV-2523 – IV-2524, Kyoto 2004

The inflow of highly saline water as a factor modifying the acoustical conditions in the Baltic Sea

G. Grelowska, E. Kozaczka, A. Grelowski
referat Proceedings of the 7th World Congress on Ultrasonic, Paryż, 2003, s. 6 CD ROM

Twenty years of Symposia on Hydroacoustics in Poland

E. Kozaczka
referat XXth Symposium on Hydroacoustics, Jurata, 27-30 May, 2003 – plenary lecture

Signature evolution as a measure of dynamic changes in an underwater source motion

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the XXXIInd Winter School on Molecular and Quantum Acoustics, 37-40, Szczyrk, 2003

Nonlinear multielement radiating antena

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the 6th European Conference on Underwater Acoustics ECUA 2002, 733-736, Gdańsk, 2002

Focusing source composed of axi-symmetric areas

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the 16th International Symposium on Nonlinear Acoustics, Moscow, 2002

Influence of absorption in low salinity sea water on nonlinear wave propagation

G. Grelowska, E. Kozaczka
referat Proceedings of the 6th European Conference on Underwater Acoustics ECUA 2002, 581-584, Gdańsk, 2002

Underwater noise produced by ship in shallow water

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Fortschritte der Akustik, DAGA 2002, 232-233, Deutsche Gesellschaft fuer Akustik e.V., Bochum Ruhr-Univeristaet, 2002

Linear and nonlinear wave propagation in the Southern Baltic

E. Kozaczka, G. Grelowska, A. Grelowski
referat Fortschritte der Akustik, DAGA 2002, 228-229, Deutsche Gesellschaft fuer Akustik e.V., Bochum Ruhr-Univeristaet, 2002

Multifield signature of the ship

E. Kozaczka, A. Milewski
referat Conference Proceedings of the Undersea Deffence Technology Hawaii, 2001 – CD ROM

The propagation is of high intensity waves in the Southern Baltic Sea

G. Grelowska, E. Kozaczka
referat The XLVIIIth Open Seminar on Acoustics, Scientific Papers of the Institute of Telecommunications and Acoustics, Wroclaw University of Technology, 83, 27, 275-280, 2001

Field of focused nonlinear beam generated by piezoelectric annular array

G. Grelowska, E. Kozaczka, A. Grelowski
referat Proceedings of the 17th International Congress on Acoustics, Rome, 2001 – CD ROM

Influence of underwater climate on acoustic wave propagation in the Southern Baltic

E. Kozaczka, G. Grelowska, I. Gloza
referat Proceedings of the 17th International Congress on Acoustics, Rome, 2001 – CD ROM

Nonlinear interaction in the vicinity of an underwater source of finite amplitude wave with non-continuous radiating surface

G. Grelowska, E. Kozaczka
referat Acousto-Optics and Applications IV, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 186-189, 2001

The impact of the sound speed distribution on the range of hydroacoustic devices

G. Grelowska, E. Kozaczka, A. Grelowski
referat Proceedings of the EAA Symposium 30th Winter School on Molecular and Quantum Acoustics, Ustroń, 85-88, 2001

The field of nonlinear elastic wave of the source outside the focusing zone

E. Kozaczka, G. Grelowska, I. Gloza
referat Proceedings of the XLVIIth Open Seminar on Acoustics, Volume I, 209-214, Rzeszow, 2000

Acoustical non linearity of seawater

E. Kozaczka
referat Conference Proceedings of the Undersea Deffence Technology UDT 2000, London, 2000

The intense ultrasound propagation

E. Kozaczka, G. Grelowska, A. Milewski
referat Proceedings of the 7th Interanational Congress on Sound and Vibration ICAV7, 817-822, Garmisch – Partenkirchen, 2000

Underwater ship noise in shallow water

E. Kozaczka, I. Gloza
referat Proceedings of the 7th Interanational Congress on Sound and Vibration ICAV7, 1489-1494, Garmisch – Partenkirchen, 2000

Pressure field distribution in the focal area of the broadband finite amplitude source

E. Kozaczka, G. Grelowska, A. Milewski
referat Proceedings of the Fifth European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2000, 1391-1396, Lyon, 2000

The distribution of the pressure field near the broad-band focusing source

G. Grelowska, E. Kozaczka
referat Proceedings of the 15th International Symposium on Nonlinear Acoustics, 209-212, Goettingen,1999

Underwater source localisation system

E. Kozaczka, A. Makar
referat Proceedings of the 2nd EAA International Symposium on Hydroacoustics, 151-156, Gdańsk-Jurata, 1999

The nonlinear waves in water

E. Kozaczka
referat Proceedings of the XLVIth Open Seminar on Acoustics, OSA'99, 39-50, Zakopane, 1999

The methods of time filtering for navigational parameters used for the location of towed objects

E. Kozaczka, A. Makar
referat Proceedings of the International Symposium on Responsible Fisheries and Fishing Techniques, 213-218, Insko, 1999

Some results of preliminary experimental investigations of the nonlinear wave distortion

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the 21th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, 37-40, Ustaoset 1-4.02.1998, University of Bergen, 1998

Experimental investigations of the pressure field of finite amplitude underwater sources

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Acousto-Optics and Applications III, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, V. 3581, 360-364, 18-22.05.1998

Measurements of a nonlinear distortion in a focused sound field

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the Fourth European Conference on Underwater Acoustics, 549-554, CNR-IDAC, Rome, Italy 1998

General characteristics of ship noise in shallow water

E. Kozaczka, G. Grelowska, I. Gloza, T. Leszczyński, A. Milewski
referat Proceedings of the Fourth European Conference on Underwater Acoustics, 567-572, CNR-IDAC, Rome, Italy 1998

Determination of underwater noise generated by machines working on ship’s board

E. Kozaczka, P. Bittner
referat Proceedings of the Fourth European Conference on Underwater Acoustics, 537-542, CNR-IDAC, Rome, Italy, 1998

Investigations of nonlinear focused acoustic fields

G. Grelowska, E. Kozaczka
referatProceedings of the Seminar on Ultrasound in Biomeasurements, Diagnostics and Therapy, International Center of Biocybernetics, Warsaw 1-5.09.1998

The determining of the trajectory of the source of acoustic waves moving under water

E. Kozaczka, A. Makar
referat Proceedings of the XVth Symposium on Hydroacoustics, 97-102, Gdańsk - Jurata, 1998

Fifty years of Polish Hydroacoustics

E. Kozaczka
referat Proceedings of the International Symposium on Hydroacoustics and Ultrasonics, 3-11, Jurata, 1997 – plenary lecture

Numerical investigation of the finite amplitude wave pressure distribution radiated by a circular transducer

S. Dobrociński, E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the International Symposium on Hydroacoustics and Ultrasonics, 71-74, Jurata, 1997

An experimental investigation of the finite amplitude wave in the nearfield

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the International Symposium on Hydroacoustics and Ultrasonics, 79-82, Jurata, 1997

Determination of the ship detection area in the coastal region

E. Kozaczka, I. Gloza, G. Grelowska
referat Proceedings of the International Symposium on Hydroacoustics and Ultrasonics, 169-172, Jurata, 1997

Hydrodynamic pressure of a ship

E. Kozaczka, L. Milanowski
referat Proceedings of the International Symposium on Hydroacoustics and Ultrasonics, 173-178, Jurata, 1997

Verification of a method used for determination of ship’s hydrodynamic field

E. Kozaczka, A. Komorowski, L. Milanowski
referat Proceedings of the Conference Undersa Defence Technology, 419-422, Hamburg, 1997

The determination of the transmission loss of the low-frequency waves in the shallow sea

I. Gloza, E. Kozaczka
referat Proceedings of the XLIVth Open Seminar on Acoustics, Volume I, 291-294, Jastrzębia Góra, 1997

The determination of the mutual delay time of acoustic signals propagating under water

E. Kozaczka, A. Makar
referat Proceedings of the XLIVth Open Seminar on Acoustics, Volume II, 391-396, Jastrzębia Góra, 1997

Acoustic effects of cavitating ship propeller

E. Kozaczka, P. Bittner
referat Proceedings of the Structural Acoustics, Energy Methods in Vibroacoustics, V School, 67-76, Zakopane, 1996

Investigation of the nonlinearity parameter B/A in the South Baltic Sea

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the Conference 14th International Symposium on Nonlinear Acoustics, 88-93, Nanjing, 1996

The application of ship hydrodynamics field distribution for its localisation

E. Kozaczka, L. Milanowski, A. Komorowski, S. Czarnecki
referat Proceedings of the Conference Undersea Defence Technology, 394-397, Londyn, 1996

Classification of underwater noise by linear discriminant functions

E. Kozaczka, W. Kiciński
referat Proceedings of the Third European Conference on Underwater Acoustics, Vol. II, 1135-1139, Heraklion, Crete, 1996

Radiation of acoustic waves by a cavitating ship propeller

E. Kozaczka
referat Proceedings Forum Acusticum 1996, Antwerpia, Acta Acustica, vol. 82, Suppl. 1, s. 259

Application of piezoelectric transducers for parametric sources

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of 8th Piezoelektric Conference PIEZO’94, Tele and Radio Research Institute, 176-187, 1995

The experimental determination of the distribution of the acoustic field of the vibrating cylindrical surface

E. Kozaczka
referat Proceedings of the XXIVth Winter School of Molecular and Quantum Acoustics, Wisła, 1995

Determination of acoustic field generated by an extended source in the shallow sea

E. Kozaczka, P. Bittner
referat Proceedings of the Structural Acoustics, Energy Methods in Vibroacoustics IV School, 15-24, Zakopane, 1995

The mathematical modeling of the propagation of acoustic waves in the water

E. Kozaczka, S. Dobrociński, A. Baranowska, G. Grelowska, L. Solarz
referat Proceedings of the XIIth Symposium on Hydroacoustics, 51-66, Jurata, Polish Naval Academy, 1995

The experimental studies of nonlinear properties of sea water

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the XIIth Symposium on Hydroacoustics, 161-168, Jurata, Polish Naval Academy, 1995

The experimental studies of propagation losses in the shallow sea for low-frequency waves

E. Kozaczka, W. Kicinski, L. Milanowski
referat Proceedings of the XIInd Symposium on Hydroacoustics, 169-178, Jurata 1995

The experimental studies of hydrodynamic pressure generated by moving ship

E. Kozaczka, L. Milanowski
referat Proceedings of the XIIth Symposium on Hydroacoustics, 179-186, Jurata, Polish Naval Academy, 1995

Directivity pattern of underwater noise radiated by a ship in shallow water

E. Kozaczka, S. Czarnecki
referat Proceedings of the Conference Undersea Defence Technology, 86-90, Cannes, 1995

Sound wave radiation by the cavitating ship propeller

E. Kozaczka
referat Proceedings of the International Conference on Problems of Marine Propulsion „HYDRONAF 95”, 115-122. Gdańsk, 1995

The underwater noise produced by ships at sea shallow

E. Kozaczka
referat Proceedings of the XIst Symposium on hydroacoustics, 43-48, Jurata, Polish Naval Academy, 1994

The hydrophone calibration by the reciprocity method

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat The Military Technology and Logistics Overview, No. 1, 1994

The evaluation of the use of the device made within the framework of the grant 3 366 91 02 for the measurement of the nonlinear parameter B / A in the sea environment

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the XIth Symposium on Hydroacoustics, 215-218, Jurata, Polish Naval Academy, 1994

Investigation of underwater noise radiated by a ship in shallow water

E. Kozaczka, S. Czarnecki
referat Proceedings of the Conference Undersea Defence Technology, 502-504, Londyn, 1994

Sound intensity measurements in water

E. Kozaczka, L. Milanowski
referat Proceedings of the Xth Symposium on Hydroacoustics, 133-138, Jurata, Polish Naval Academy, 1993

Measuring of underwater noise produced by a ship by means of the intensity method in the shallow sea

E. Kozaczka
referat Proceedings of the Conference Undersea Defence Technology, 518-520, Cannes, 1993

The concept of the measurement by the nonlinear acoustic parameter B / A of seawater

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat The proceedings of the XLth Open Seminar on Acoustics, 74-76, Polańczyk 1993

The dynamics of bubbles driven by sound wave

E. Kozaczka
referat Proceedings of the XXth Winter School of Molecular and Quantum Acoustics, Wisła, 1991

The systems and control and measurement systems used in shipbuilding industry and on the vessels

E. Kozaczka
referat Proceeding of the IVth National School of Optoelectronics, Waplewo, 1990

The passive location of the source of acoustic waves the is moving underwater

E. Kozaczka, S. Kubica
referat Proceedings of the Conference – Exploitation of the Military Technology, Kiekrz, 1990

The propagation of nonlinear acoustic waves in water

E. Kozaczka
referat Proceedings of the XVIIIth Winter School of Molecular and Quantum Acoustics, Wisla, 1989

The acoustic research of the bottom layer of the atmosphere - the initial measurements

E. Kozaczka, J. Fortuna
referat Proceedings of the VIth Symposium on Hydroacoustics, 121-128 Stawiska, 1989

The lowering of the level of acoustic disturbances produced by cavitating propeller

E. Kozaczka, A. Cwalina
referat Proceedings of the VIth Symposium on Hydroacoustics, 185-192, Stawiska, 1989

The determination of the motion parameters of the source of acoustic waves the is moving under water

E. Kozaczka, J. Dobrzeniecki, S. Kubica
referat Proceedings of the VIth Symposium on Hydroacoustics, 193-198 Stawiska, 1989

The characteristics of the parametric acoustic wave sources

E. Kozaczka
referat Proceedings of the Vth Symposium on Hydroacoustics, 113-118, Jastrzębia Góra, 1988

The parametric strengthening of hydroacoustic sources

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of the XVIIth School of Molecular and Quantum Acoustics, Ustron, 1988

The impact of non-linear coefficient of the water environment on attenuation

E. Kozaczka, A. Kołodziejski, G. Grelowska
referat Proceedings of the XXXIVth Open Seminar on Acoustics, Karpacz, 1987

The attenuation of waves of high amplitude

E. Kozaczka
referat Proceedings of The IVth Symposium on Hydroacoustics, 147-154, Jastrzębia Góra, 1987

Investigation of both eigenvalues and free vibrations of the cylindrical shall in water

E. Kozaczka, A. Kołodziejski
referat Proceedings of FASE Symposium, Madrid, 1987

Sound spectrum evolution of the underwater waves radiated by the cavitating ship propeller cause by air bubble

E. Kozaczka
referat Proceedings of FASE Congress, Lisbon, 1987

Noise produced by the cavitating ship propeller

E. Kozaczka
referat Proceedings IV Symposium on Nonlinear Acoustics, Nowosybirsk, 1987

The parametric generation of acoustic waves

E. Kozaczka
referat Proceedings of IIIrd Symposium on Hydroacoustics, 159-164, Gdynia - Jastrzębia Góra, 1986

The parametric acoustic characteristics of hydroacoustic transducers

E. Kozaczka, G. Grelowska
referat Proceedings of The XXXIIIrd Open Seminar on Acoustics, Rzeszow, 1986

The nonlinear interaction of acoustic waves in the water

E. Kozaczka
referat Proceedings of The XVth School of Molecular and Quantum Acoustics, Jaszowiec 1986

Nonlinear impact of the acoustic waves in the water

E. Kozaczka
referat Proceedings of The IInd Symposium on Hydroacoustics, 77-80, Gdynia, 1985

The radiation of the acoustic waves by a single cavitation bubble

E. Kozaczka
referat Proceedings of The IInd Symposium on hydroacoustics, 81-84, Gdynia, 1985

The cavitation noise of the ship’s propeller

E. Kozaczka, A. Cwalina
referat Proceedings of Noise Control, 351-354, Krakow, 1985

The spectrum of the acoustic pressure radiated by a source in the shape of a cylinder of finite length

E. Kozaczka, A. Kołodziejski
referat Proceedings of The XXXIst Open Seminar on Acoustics, 383-386, Krakow, 1985

The numerical and experimental study of the vibration of the conical-cylindrical cover

A. Kołodziejski, E. Kozaczka
referat Proceedings of The VIIth Conference " Computer Methods in mechanics of structures", 412-420, Gdynia, 1985

The experimental determination of the coefficients of hydrodynamic forces in flow around a rope

W. Darski, E. Kozaczka
referat The Vth National Conference on Fluid Mechanics and Gases, Porabka - Kozubnik 1984

The propagation of the sound in the marine environment and its basic problems

E. Kozaczka
referat Proceedings of the Symposium on Hydroacoustics, 14-25, Jastrzębia Góra, 1984

Technology of the measuring hydrophone

E. Kozaczka, A. Kołodziejski, J. Morawiec
referat Proceedings of the Symposium on Hydroacoustics, Gdynia - Jastrzębia Góra, 172-179, 1984

Reverberation extraction from the sound signal

E. Kozaczka
referat 4th Seminar and Exhibition on Noise Control, Szombathely, 1983

Detection and observation of ship propeller’s cavitation

E. Kozaczka, A. Cwalina
referat Proceedings of 2nd Summer School on Acousto-Optic, Wieżyca, 1983

Use of changes in acoustic pressure to determine the propeller’s conditions

E. Kozaczka, A. Cwalina
referat Proceedings of Exploitation of Machinery and Devices, I,II, 136-152, Jastrzębia Góra, 1983

The influence of the permanent deformation of the blades of the propeller to the changes produced by its acoustic pressure

A. Cwalina, E. Kozaczka
referat Proceedings of the XXXth Seminar on Acoustics, Gdansk, 1983

Acoustic methods for determining the coordinates of the source of acoustic waves in a shallow sea conditions

E. Kozaczka
referat Proceedings of Science and Technology Conference Navigational - Hydrographic and Meteorological - Hydrological Protection of Actions at Sea WSMW 1983

The study of the correlation between malocclusion and abnormal speech sounds

B. Mackiewicz, E. Kozaczka
referat Proceedings of The XXXth Seminar on Acoustics, Gdansk, 1983

The studies of the vibration and sound pressure of the mechanical vibrator

A. Kołodziejski, E. Kozaczka
referat Proceedings of Noise Control 82, Krakow, 1982

The harmonic processing of acoustic signals propagating in a limited environment

E. Kozaczka
referat Proceedings of Noise Control, 82, Krakow, 1982

The usage of the pulse method for determining the sensitivity characteristics of hydrophones

J. Morawiec, E. Kozaczka
referat Proceedings of the XXVIIIth Open Seminar on Acoustics, 120-123, Gliwice, 1981

The method for determining the time delay between the waves propagating along different paths

E. Kozaczka
referat Proceedings of the Workshop on Sound Identification of the Sources and Sound Paths, 257-263, Jabłonna, 1981

Influence of a ship propeller loading on the shape the underwater sound’s power spectrum

E. Kozaczka
referat Proceedings of the International Conference Vai Congress Building, 6-8, Amsterdam, 1981

Sound generation by a rotating body

E. Kozaczka
referat 3rd Seminar Noise Control, Szekesfehervar, Hungary, 21-25, 1980

The acoustic disturbances produced by the propeller

E. Kozaczka
referat Proceedings of the Vth Symposium on Ship Hydrodynamics, 108-120, Gdansk, 1979

Investigation of the noise transmission into ship’s hull produced by a ship propeller

E. Kozaczka
referat The International Conference of Noise Control Engineering, 645-648, Warszawa, 1979

Application of the power cepstrum to determine the differences in arrival time between pulses in a duct

E. Kozaczka, Z. Dolny
referat The International Conference of Noise Control Engineering, 255-258, Warszawa, 1979

Sound Generation by rotating vane systems

E. Kozaczka
referat Proceedings of the XXVIth Seminar on Acoustics, 411-414, Wrocław-Oleśnica, 1979

Computer simulation of the propagation of acoustic pulses in the limited environment

E. Kozaczka, Z. Dolny
referat Proceedings of the XXVIth Seminar on Acoustics, 415-418, Wrocław-Oleśnica, 1979

The study of directivity characteristics of a cylindrical piezoelectric transducer

E. Kozaczka, J. Morawiec
referat Proceedings of the XXVIth Open Seminar on Acoustics, 419-422, Wrocław-Olesnica, 1979

The underwater acoustic disturbances produced by cavitating propeller

E. Kozaczka
referat National Conference on Mechanics of Gases and Liquids - abstracts, 71, Częstochowa, 1978

Studies on the sensitivity of cylindrical piezoelectric transducers

E. Kozaczka, J. Morawiec
referat Proceedings of the XXVth Seminar on Acoustics, 297-310, Poznań-Błażejewko, 1978

The studies of the acoustic sound produced by the cavitating propeller

E. Kozaczka
referat Proceedings of the XXVth Seminar on Acoustics, 203-206, Poznań-Błażejewko, 1978

The studies of piezoelectric hydrophones

E. Kozaczka, J. Morawiec
referat Proceedings of the XXIVth Seminar on Acoustics, 486-489, Władysławowo, 1977

Propagation of acoustic disturbances in the shallow sea at different sound speed profiles

E. Kozaczka, F. Markiewicz
referat Proceedings of the XXIIIrd Seminar on Acoustics, 126-127, Wisła, 1976

Magneto as a source of strong acoustic disturbances in the water

A. Muszynski, E. Kozaczka
referat Proceedings of the XXIIIrd Seminar on Acoustics, 145-146, Wisla, 1976

The noise generated by the propeller

E. Kozaczka
referat Proceedings of the XXIIIrd Seminar on Acoustics, 128-129, Wisla, 1976

The study of the propellers in the hydrodynamic channel

E. Kozaczka, A. Muszynski
referat Proceedings of the IXth Scientific Session of Technical Faculty of Naval Academy, 4-15, 1976

The acoustic effects related to work of the propeller in a transient state

E. Kozaczka
referat Proceedings of the IInd National Conference on Mechanics of Gases and Liquids, 49, Jastrzębia Góra, 1976

Propagation of wave modes in a shallow sea

E. Kozaczka, F. Markiewicz, T. Smith, L. Szluiński
referat Proceedings of the XXIInd Seminar on Acoustics, 487-491, Wroclaw - Swieradów 1975

The distribution of sound pressure in the water layer reduced by roughened surface

E. Kozaczka, F. Markiewicz, T. Nowak
referat Proceedings of the XXIst Seminar on Acoustics, 254-255, Rzeszów, 1974

The model studies of sound propagation in a shallow sea

E. Kozaczka
referat Proceedings of the XXIst Seminar on Acoustics, 252-253, Rzeszów, 1974

The measurement of submarines’ noise based on the recommendations of the International Council for the Exploration of the Sea

E. Kozaczka, A. Muszyński, T. Nowak
referat Proceedings of the XXth Seminar on Acoustics, 27-29, Poznań-Mierzyn, 1973

Some methods of producing shock waves

E. Kozaczka, A. Muszyński
referat Proceedings of the XXth Seminar on Acoustics, 330-33, Poznań-Mierzyn, 1973

Recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • dr hab. inż.2015

  Adam Brański

  Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 • dr hab. inż.2015

  Bogdan Piwakowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 • dr hab. inż.2014

  Jerzy Litniewski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 • dr hab. inż.2014

  Wojciech Rdzanek

  Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 • dr hab. 2013

  Jarosław Tęgowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 • dr hab.2001

  Zygmunt Klusek

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Recenzje w przewodach habilitacyjnych

 • dr inż. 2015

  Monika Kwoka - Badanie nanostruktur SnO2 w aspekcie zastosowań w mikroelektronice – cykl artykułów

  Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 • dr inż. 2014

  Jacek Marszal - Rozwój techniki sonarów militarnych

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 • dr inż. 2012

  Mateusz Pasternak - Akustoelektroniczne czujniki gazów z zastosowaniem warstw polimerowych

  Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki

 • dr inż. 2009

  Marek Przyborski - Wyznaczanie cech charakterystycznych jednostek pływających na podstawie analizy sygnałów hydroakustycznych

  Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 • dr inż. 2007

  Tamara Kujawska - Badania nieliniowych własności ośrodków biologicznych za pomocą fal ultradźwiękowych

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 • dr 2007

  Jarosław Tęgowski - Akustyczne klasyfikacje osadów dennych

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

 • dr inż. 2006

  Tadeusz Gudra - Właściwości i zastosowanie przetworników ultradźwiękowych do pracy w ośrodkach gazowych

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 • dr inż. 2006

  Marek Kozień - Promieniowanie akustyczne płyt i powłok o małej wyniosłości

  Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

 • dr 2005

  Joanna Szczucka - Akustyczne badania biologicznych warstw rozpraszających w południowym Bałtyku

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

 • dr inż. 2000

  Janusz Wójcik - Transport energii w polu fali ultradźwiękowej

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 • dr 1997

  Stanisław Pogorzelski - Ultrasound scattering for characterization of marine crude oil spills

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 • dr 1992

  Zygmunt Klusek - Warunki propagacji dźwięku w Południowym Bałtyku

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 • dr inż. 1992

  Andrzej Stepnowski - Zarys teorii i technika hydroakustycznych metod oceny siły celu i populacji ryb

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki

 • dr inż. 1991

  Lesław Paradowski - Estymacja miejsca położenia obiektu na podstawie danych z wielopozycyjnych systemów radiotechnicznych. Ujęcie kompleksowe

  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Elektroniki

 • dr inż. 1990

  Roman Salamon - Zarys teorii szerokopasmowych przetworników hydroakustycznych

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki

 • dr inż. 1984

  Kazimierz Różdżyński - Metody hydrometrii ultradźwiękowej

  Politechnika Gdańska, Wydział Hydrotechniki

Recenzje w przewodach habilitacyjnych (habilitacja wydawnicza)

 • dr inż. 2012

  Joanna Iwaniec - Wybrane zagadnienia eksploatacyjnej identyfikacji układów nieliniowych

  Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 • dr inż. 2010

  Tadeusz Leszczyński - Metody zwiększania rozdzielczości rozpoznawania krótkich sygnałów z liniową modulacją częstotliwości

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Rozprawy nr 166.

 • dr inż. 2008

  Jerzy Wiciak - Wybrane zagadnienia redukcji drgań i dźwięków strukturalnych

  Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 • dr inż. 2006

  Marek Kozień - Promieniowanie akustyczne płyt i powłok o małej wyniosłości

  Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

 • dr 2004

  Henryka Czyż - Akustyka fazy rozproszonej w ośrodkach płynnych. Wybrane zagadnienia

  Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 • dr inż. 2003

  Grażyna Grelowska - Fale sprężyste o dużym natężeniu w wodzie

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Recenzje w przewodach doktorskich

 • Hanna Piotrzkowska-Wróblewska 2013

  Wyznaczanie parametrów skóry ludzkiej in vivo za pomocą ultradźwięków wysokiej częstotliwości

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 • Piotr Bekier 2009

  Optymalizacja procesu manewrowania okrętem nawodnym w obronie przeciwtorpedowej

  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 • Janusz Korniak 2005

  Rekonstrukcja sygnałów zniekształconych widmowo w kanałach transmisyjnych

  Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki

 • Tomasz Marciniak, 2005

  Cyfrowa filtracja dopasowana sygnałów szerokopasmowych w dziedzinie czasu

  Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki

 • Jarosław Frymark 2002

  Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w generacji i kompresji impulsów radiolokacyjnych

  Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki

 • Jacek Majewski 2002

  Właściwości komponentnych estymatorów charakterystyk sygnałów zmodulowanych

  Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki

 • Mariusz Tupaj 2000

  Efektywne metody projektowania prostopadłościennych rezonatorów piezoelektrycznych

  Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki

 • Sylwester Gawor 1998

  Analiza czynników determinujących pracę układów obróbki złożonych sygnałów z wykorzystaniem linii dyspersyjnych z akustyczną falą powierzchniową

  Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie

 • Krzysztof Zachariasz 1997

  Akustyczny system do pomiarów parametru nieliniowości B/A środowiska wodnego z wykorzystaniem modelu parabolicznego

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 • Jarosław Tęgowski 1995

  Charakterystyczne cechy rozpraszania wstecznego sygnałów ultradźwiękowych od dna w Bałtyku południowym

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

 • Lucyna Leniowska 1994

  Rozkład pola akustycznego wokół płyty kołowej drgającej w odgrodzie o skończonych rozmiarach

  Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych

 • Leszek Wilczyński 1994

  Stochastyczny model kawitacji pęcherzykowej w nieustalonym przepływie płaskim wokół profilu

  Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

 • Kazimierz Janusiak 1991

  Wpływ zakresów pracy silników lotniczych na intensywność emitowanego hałasu w otoczeniu samolotów i śmigłowców

  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Mechaniczny

 • Jacek Marszal 1989

  Analiza kierunkowości aktywnych sonarów wielowiązkowych z sygnałami szerokopasmowymi

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki

 • Andrzej Chmielarz 1988

  Koncepcja, model i symulacja pasywnego szerokopasmowego systemu hydrolokacyjnego

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki

 • Andrzej Dyka1983

  Model filtracji poprawiającej rozdzielność wgłębną systemów hydrolokacyjnych

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki

Ocena dorobku w procedurze zatrudnienia na stanowisku profesora

 • dr hab. inż. Marek Iwaniec2016

  Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 • Jerzy Leśniewski1985

  Badanie wpływu anomalii akustycznej na efektywność systemów nawigacji podwodnej w akwenie Bałtyku Południowego

  Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Aleksander Kołodziejski 1985

  Badanie struktury widmowej ciśnienia hydroakustycznego generatora mechanicznego

  Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

 • Wojciech Darski 1985

  Wpływ zmiennych warunków holowania na konfigurację trału kontaktowego

  Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

 • Aleksy Cwalina 1988

  Badanie zmian struktury widmowej ciśnienia akustycznego kwitującej śruby okrętowej

  Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

 • Grażyna Grelowska 1990

  Wpływ nieliniowych właściwości ośrodka wodnego na rozchodzenie się fal akustycznych o dużym natężeniu

  Wydział Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

 • Stanisław Kubica 1990

  Metody wyznaczania toru ruchu szerokopasmowego źródła fal akustycznych poruszającego się pod wodą

  Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Sławomir Pietrek 1992

  Badania prędkości wiatru w warstwie granicznej atmosfery metodą akustyczną

  Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

 • Jerzy Dobrzeniecki1994

  Wyznaczanie bezkawitacyjnego zakresu pracy śruby okrętowej na przykładzie trałowca projektu 207

  Wydział Mechaniczno – Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Ignacy Gloza 1994

  Badania zmian szumów podwodnych okrętów w morzu płytkim

  Wydział Mechaniczno – Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Jerzy Uczciwek 1996

  Optymalizacja systemów demagnetyzacji okrętów w eksploatacji

  Wydział Mechaniczno – Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Paulina Bittner 1998

  Wyznaczanie rozkładu przestrzennego składowych widmowych szumu okrętu

  Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Artur Makar 2000

  System biernego wykrywania obiektów podwodnych i wyznaczania ich parametrów ruchu metodą akustyczną

  Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Adam Cichocki2001

  Zastosowanie pól fizycznych okrętu do wyznaczania jego położenia

  Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Jacek Domagalski2004

  Struktura widma pola akustycznego okrętu

  Wydział Mechaniczno – Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Przemysław Soszyński 2005

  Identyfikacja obiektów pływających na podstawie pasywnych pomiarów hydroakustycznych dokonanych za pomocą jednego odbiornika

  Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Mateusz Weryk2014

  Badanie rozprzestrzeniania się hałasu na małych jednostkach pływających

  Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

 • Marcin Szczegielniak2016

  Obrazowanie w wysokiej rozdzielczości dna morskiego za pomocą sonaru z syntetyczną aperturą

  Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Miejsce pracy

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk